سرگرمی جالب

محمدغفوررئیسیان

banner ads banner ads banner ads banner ads
بازی 2048 آنلاین
تصاویر خاطره انگیز دهه 60
بقیه در ادامه...

تست هوش ریاضی جدید تصویری

این تست هوش ریاضی جدید تصویری از نظر دشواری اکثرا در سطح متوسط قرار دارند و انتظار می‌رود حل کردن آن‌ها برای اکثر افراد امکان‌پذیر باشد:


 

13 تست هوش ریاضی جدید تصویری با جواب

دانلود بازی 2048 برای کامپیوتر  و موبایل

به گزارش فناوری صبحانه، فناوری به بخش های مختلف زندگی انسان ها نفوذ کرده تا زندگی را دستخوش تغییرات گسترده ای کند. این موضوع در حالی است که بخش های نظامی نیز پذیرای ورود تکنولوژی و فناوری های روز بوده اند تا بتوانند بر قدرت ناوگان ارتش ها بیافزایند.