پسران بمپور

banner ads banner ads banner ads banner ads

مجموعه خیره‌کننده از پرندگان کمیاب و در حال انقراض

پرستوی دریایی اینکا

🍁🍁🍁🍁

مرغ شاخ‌دار لاشخور

🍁🍁🍁🍁

منقارپهن دم‌دراز

🍁🍁🍁🍁

خروس نقره‌ای لهستانی

🍁🍁🍁🍁

کاکل‌پری هیمالیا

🍁🍁🍁🍁

خروس‌سنگی آند

🍁🍁🍁🍁

جوجه‌ی توکان

🍁🍁🍁🍁

توکان توکو

🍁🍁🍁🍁

جغد سفید

🍁🍁🍁🍁

طوطی کاکلی

🍁🍁🍁🍁

کبوتر نیکوبار

🍁🍁🍁🍁

کبوتر یعقوبی

🍁🍁🍁🍁

 

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها