سهم 90 درصدی سیستان وبلوچستان درتامين مواداوليه کنسروسازي تن ماهيان

  استان ‌سيستان و بلوچستان در تامين مواد اوليه کارخانه های کنسرو سازي تن ماهيان، سهم  90 درصدي در کشور را داراست که به دليل کيفيت بالا علاوه بر خودکفايي استان و نياز بازارهاي داخلي، به

adyphoto

m.gh.raician.official
سهم 90 درصدی سیستان وبلوچستان درتامين مواداوليه کنسروسازي تن ماهيان
جایگاه تبلیغاتی سایت روبیکای من
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..