بازگشت همه بسوی اوست

پـســران بــمـپـور

banner ads banner ads banner ads banner ads

 در گذشت نا بهنگام برادرمان مرحوم آقای زاهد افرازه را به تمامی اقوام و خانواده داغدارش تسلیت عرض میکنیم 
بازگشت همه بسوی اوست

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها