رئیس جمهور کشورهای مختلف چه نوع هواپیمایی سوار می شوند؟

پـســران بــمـپـور

banner ads banner ads banner ads banner ads
رئیس جمهور کشورهای مختلف چه نوع هواپیماهایی سوار می‌شوند؟

دانستن اینکه رئیس جمهور کشورهای مختلف چه نوع هواپیماهایی برای سفرهای هوایی خود استفاده می‌کنند، می‌تواند برای هرکسی جالب باشد. حتما می‌دانید، نوع هواپیماهایی که آن‌ها سوار می‌شوند با بقیه مردم عادی کاملا متفاوت است و باید از نظر امکانات داخلی و امنیتی، کاملا به روز باشد.


دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها