🌴m.gh.raician🌴

banner ads banner ads banner ads banner ads

تنظیم Chrome به‌عنوان مرورگر پیش‌فرض

اگر هنوز Google Chrome را در رایانه‌تان ندارید، ابتدا Chrome را بارگیری و نصب کنید.


  1. در رایانه، روی منوی Start (شروع) منوی شروع کلیک کنید؛
  2. روی Control Panel (صفحه کنترل) کلیک کنید؛
  3. روی Programs (برنامه‌ها) و سپس Default Programs (برنامه‌های پیش‌فرض) و سپس Set your default programs (تنظیم برنامه‌های پیش‌فرض) کلیک کنید؛
  4. در گوشه، Google Chrome را انتخاب کنید؛
  5. تنظیم این برنامه به عنوان پیش‌فرض را کلیک کنید.
  6. روی تأیید کلیک کنید.

برچسب ها

,

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها