🌴m.gh.raician🌴

banner ads banner ads banner ads banner ads
01
Beya mana dost
02
Biya biya mani dilbar
03
Gonahe nahin ke
04
Introduction on aziz baloch
05
Ji o gulbadan
06
Kadani sareg pidaki
07
Kadi gon mana barey
08
Kapa man taranga
09
Koble borvana soreene
10
Mabeet dard-e-dawa
11
Malana biya
12
Malo malo parey nazani
13
Man bana dunya
14
Man hama rochani
15
Mani mahgol kadi

برچسب ها

,

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها