m.gh.raician.official

banner ads banner ads banner ads banner ads
01
Cha pulla dara o sumari
02
Cham jant o lunt jant
03
Dilun burta tai zulfani
04
Guli kaith may judiyan
05
Ishqa mara mawaley
06
Mani sara ke tao tahlo naz
07
Negahey mar bechar buro
08
O mane share jenik durdanagin
09
Sabha pada wata besingar
10
Washiyan gun wate mara

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها