موسیقی متن فیلم های دفاع مقدس

محمدغفوررئیسیان

banner ads banner ads banner ads banner ads
  • محمدغفوررئیسیان
  • 16 / 05 / 1399
  • 79 بازدید

موسیقی متن فیلم های دفاع مقدس

موسیقی فیلم های دفاع مقدس

 

 

. موسیقی متن فیلم های دفاع مقدس

ردیف

موضوع

پخش کلیپاجرا

حجم
(KB)

زمان۱سیمرغ/تیتراژ پایانی فیلم (جدید) 

۱,۳۹۳۰:۰۲:۵۸۲سیمرغ/تیتراژ کامل فیلم 

۱,۶۹۸۰:۰۲:۳۶۳سیمرغ 

۱۵۲۰:۰۱:۱۷۴بوی پیراهن یوسف، قسمت اول 

۲۱۱۰:۰۱:۴۷۵بوی پیراهن یوسف، قسمت دوم 

۳۳۸۰:۰۲:۵۲۶خاک سرخ، قسمت اول 

۲۷۵۰:۰۲:۰۳۷خاک سرخ، قسمت دوم 

۶۳۲۰:۰۵:۲۳۸خداحافظ رفیق، قسمت اول 

۵۳۰۰:۰۲:۱۴۹خداحافظ رفیق، قسمت دوم 

۷۵۵۰:۰۳:۱۲۱۰اخراجی ها 

۹۲۲۰:۰۰:۵۸۱۱یاد باد آن روزگاران ، یاد باد 

۵۵۷۰:۰۲:۲۱۱۲دست های خالی 

۳۰۹۰:۰۱:۱۸۱۳جبهه 

۱.۰۸۰:۰۲:۲۲۱۴اُفق 

۲۴۱۰:۰۲:۰۲۱۵اگر آن گل من زدر آید زغروب وطن سحر آید 

۲۰۹۰:۰۱:۴۴

۲. موسیقی متن های دفاع مقدس (با پس زمینه صدای رزمندگان و صدای تیر و تفنگ)

ردیف

موضوع

پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ موسیقی زمینه دفاع مقدس _۱   ۲,۱۲۱ ۰:۰۵:۰۹
۲ موسیقی زمینه دفاع مقدس _۲   ۲,۵۰۹ ۰:۰۶:۰۶
۳ سفر به چذابه_۱ /موسیقی زمینه دفاع مقدس   ۸۴۴ ۰:۰۲:۰۲
۴ سفر به چذابه_۲ / موسیقی زمینه دفاع مقدس   ۱,۴۷۸ ۰:۰۳:۳۵
۵ بوی پیراهن یوسف / موسیقی زمینه دفاع مقدس   ۱,۲۴۳ ۰:۰۳:۰۱
۶ از کرخه تا راین / موسیقی زمینه دفاع مقدس   ۲,۰۹۴ ۰:۰۵:۰۶
۷ روبان قرمز _۱ / موسیقی زمینه دفاع مقدس   ۱,۲۸۴ ۰:۰۳:۰۷
۸ روبان قرمز _۲ / موسیقی زمینه دفاع مقدس   ۴۸۴ ۰:۰۱:۱۰

۳. موسیقی فیلم آژانس شیشه ای

ردیف

موضوع

پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ آهنگ ۱   ۹۷۹ ۰:۰۴:۱۰
۲ آهنگ ۲   ۵۸۰ ۰:۰۲:۲۸
۳ آهنگ ۳   ۶۰۹ ۰:۰۲:۳۵
۴ آهنگ ۴   ۳۸۶ ۰:۰۱:۳۸
۵ آهنگ ۵   ۵۱۴ ۰:۰۲:۱۱
۶ آهنگ ۶   ۱,۶۴۲ ۰:۰۷:۰۰
۷ آهنگ ۷   ۱,۴۲۳ ۰:۰۶:۰۴
۸ آهنگ ۸   ۷۳۶ ۰:۰۳:۰۸
۹ آهنگ ۹   ۵۱۶ ۰:۰۲:۱۱
۱۰ آهنگ ۱۰   ۴۱۴ ۰:۰۱:۴۵
۱۱ آهنگ ۱۱   ۱,۴۲۱ ۰:۰۶:۰۳
۱۲ آهنگ ۱۲   ۱,۲۱۸ ۰:۰۵:۱۱
۱۳ آهنگ ۱۳   ۱,۳۶۳ ۰:۰۵:۴۸
۱۴ آهنگ ۱۴   ۱,۴۰۷ ۰:۰۶:۰۰
۱۵ آهنگ ۱۵   ۸۲۰ ۰:۰۳:۲۹
۱۶ آهنگ ۱۶   ۱,۱۳۵ ۰:۰۴:۵۰
۱۷ آهنگ ۱۷   ۳۵۸ ۰:۰۱:۳۱
۱۸ آهنگ ۱۸   ۸۰۴ ۰:۰۳:۲۵
۱۹ آهنگ ۱۹   ۶۱۰ ۰:۰۲:۳۶

۴. موسیقی فیلم از کرخه تا راین

ردیف

موضوع

پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ آهنگ ۱   ۱,۲۱۷ ۰:۰۵:۱۰
۲ آهنگ ۲   ۱,۶۰۰ ۰:۰۶:۴۸
۳ آهنگ ۳   ۱۸۲ ۰:۰۰:۴۵
۴ آهنگ ۴   ۶۱۸ ۰:۰۲:۳۷
۵ آهنگ ۵   ۲۵۶ ۰:۰۱:۰۴
۶ آهنگ ۶   ۲۲۸ ۰:۰۰:۵۷
۷ آهنگ ۷   ۷۸۰ ۰:۰۳:۱۸
۸ آهنگ ۸   ۱۹۹ ۰:۰۰:۵۰
۹ آهنگ ۹   ۶۰۹ ۰:۰۲:۳۵
۱۰ آهنگ ۱۰   ۳۶۱ ۰:۰۱:۳۱
۱۱ آهنگ ۱۱   ۵۸۰ ۰:۰۲:۲۷
۱۲ آهنگ ۱۲   ۲۸۸ ۰:۰۱:۱۲
۱۳ آهنگ ۱۳   ۱,۰۰۲ ۰:۰۴:۱۵
۱۴ آهنگ ۱۴   ۷۲۵ ۰:۰۳:۰۴
۱۵ آهنگ ۱۵   ۵۱۲ ۰:۰۲:۱۰
۱۶ آهنگ ۱۶   ۱۹۷ ۰:۰۰:۴۹
۱۷ آهنگ ۱۷   ۳۳۱ ۰:۰۱:۲۳
۱۸ آهنگ ۱۸   ۶۴۹ ۰:۰۲:۴۵
۱۹ آهنگ ۱۹   ۱,۰۰۷ ۰:۰۴:۱۷ ۲۰ آهنگ ۲۰   ۵۵۱ ۰:۰۲:۲۰ ۲۱ آهنگ ۲۱   ۲۹۳ ۰:۰۱:۱۴ ۲۲ آهنگ ۲۲   ۳۰۳ ۰:۰۱:۱۶ ۲۳ آهنگ ۲۳   ۱۹۵ ۰:۰۰:۴۹ ۲۴ آهنگ ۲۴   ۲۹۹ ۰:۰۱:۱۵ ۲۵ آهنگ ۲۵   ۲۸۹ ۰:۰۱:۱۳

۵. موسیقی فیلم محمد رسول الله

ردیف

موضوع

پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ آهنگ ۱   ۳۷۸ ۰:۰۳:۰۲
۲ آهنگ ۲   ۵۷۸ ۰:۰۴:۳۹
۳ آهنگ ۳   ۳۲۱ ۰:۰۲:۳۴
۴ آهنگ ۴   ۴۴۳ ۰:۰۳:۳۴
۵ آهنگ ۵   ۲۷۵ ۰:۰۲:۱۲
۶ آهنگ ۶   ۴۰۱ ۰:۰۳:۱۳
۷ آهنگ ۷   ۳۲۹ ۰:۰۲:۳۸
۸ آهنگ ۸   ۳۰۶ ۰:۰۲:۲۷
۹ آهنگ ۹   ۵۲۲ ۰:۰۴:۱۲
۱۰ آهنگ ۱۰   ۴۴۸ ۰:۰۳:۳۶
۱۱ آهنگ ۱۱   ۴۵۵ ۰:۰۳:۴۰
۱۲ آهنگ ۱۲   ۳۱۴ ۰:۰۲:۳۰

برای دانلود موسیقی فیلم های دفاع مقدس، روی آیکون

کلیک راست نموده
و گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

 

موسیقی فیلم حمله به اچ ۳.

صوتی

تصویری

۱-مارش حمله ۱ play download
۲-مارش حمله ۲ play download
۳-سمفونی خرمشهر play download
۴-کربلا play download
۵-بوی پیراهن یوسف(۱) play download
۶-بوی پیراهن یوسف(۲) play download
۷-بوی پیراهن یوسف(۳) play download
۸-بوی پیراهن یوسف(۴) play download
۹-بوی پیراهن یوسف(۵) play download
۱۰-خاک سرخ (۱) play download
۱۱-خاک سرخ (۲) play download
۱۲-خاک سرخ (۳) play download
۱۳-خاک سرخ (۴) play download
۱۴-خاک سرخ (۵) play download
۱۵-خاک سرخ (۶) play download
۱۶-از کرخه تا راین (۱) play download
۱۷-از کرخه تا راین (۲) play download
۱۸-از کرخه تا راین (۳) play download
۱۹-از کرخه تا راین (۴) play download
۲۰-از کرخه تا راین (۵) play download
۲۱-از کرخه تا راین (۶) play download
۲۲-از کرخه تا راین (۷) play download
۲۳-از کرخه تا راین (۸) play download
۲۴-روز واقعه (۱) play download
۲۵-روز واقعه (۲) play download
۲۶-روز واقعه (۳) play download
۲۷-روز واقعه (۴) play download
۲۸-روز واقعه (۵) play download
۲۹-محمد رسول الله (۱) play download
۳۰-محمد رسول الله (۲) play download
۳۱-محمد رسول الله (۳) play download
۳۲-محمد رسول الله (۴) play download
۳۳-محمد رسول الله (۵) play download
۳۴-محمد رسول الله (۶) play download
۳۵-محمد رسول الله (۷) play download
۳۶-محمد رسول الله (۸) play download
۳۷-محمد رسول الله (۹) play download
۳۸-محمد رسول الله (۱۰) play download
۳۹-محمد رسول الله (۱۱) play download
۴۰-محمد رسول الله (۱۲) play download
۴۱-اخراجی ها (۱) play download
۴۲-اخراجی ها (۲) play download
۴۳-اخراجی ها (۳) play download
۴۴-اخراجی ها (۴) play download
۴۵-اخراجی ها (۵) play download
۴۵-اخراجی ها (۶) play download
۴۷-اخراجی ها (۷) play download
۴۸-اخراجی ها (۸) play download
۴۹-اخراجی ها (۹) play download
۵۰-اخراجی ها (۱۰) play download
۵۱-اخراجی ها (۱۱) play download
۵۲-اخراجی ها (۱۲) play download
۵۳-اخراجی ها (۱۳) play download
۵۴-اخراجی ها (۱۴) play download
۵۵-اخراجی ها (۱۵) play download
۵۶-اخراجی ها (۱۶) play download
۵۷-امام علی (ع) play download
۵۸-ولایت عشق play download
۵۹-موسیقی متن فیلم سیمرغ play download
۶۰-موسیقی متن فیلم افق play download
۶۱-موسیقی متن فیلم بازمانده play download
۶۲-موسیقی متن فیلم دوئل play download
۶۳-موسیقی متن فیلم عروسی خوبان play download
۶۴-موسیقی متن فیلم پناهنده play download
۶۵-موسیقی متن فیلم ترن play download
۶۶-موسیقی متن فیلم خداحافظ رفیق(۱) play download
۶۷-موسیقی متن فیلم خداحافظ رفیق(۲) play download

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها