تصاویر شبنم

پـســران بــمـپـور

banner ads banner ads banner ads banner ads
رئیس اتاق بازرگانی تهران: دولت می‌تواند، با نزدیک کردن قیمت بنزین به ۵ هزار تومان، به هر خانوار ۳ نفره ۲۵۰ هزار تومان یارانه اختصاص دهد.دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها