سلاطین ساده زیست پرسپولیس

پسران بمپور

banner ads banner ads banner ads banner ads

این تصویری از یک تجمع خودمانی در دهه شصت است که پرسپولیسی‌های آن روزگار را گرداگرد هم نشان می‌دهد. ساده‌زیستی کسانی که در آن روزگار تیمی مخوف و حیرت‌انگیز ساخته بودند، بارزترین ویژگی این عکس است.

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها