ببینید | بارش شدید باران و طغیان رودخانه‌ها در قصرقندِ سیستان و بلوچستان

طغیان رودخانه قصرقند,طغیان رودخانه,رودخانه قصرقند,بارش شدید,مسیر قصرقند به نیکشهر,مسیر قصرقند,جکیگور

adyphoto

m.gh.raician.official
ببینید | بارش شدید باران و طغیان رودخانه‌ها در قصرقندِ سیستان و بلوچستان
جایگاه تبلیغاتی سایت روبیکای من
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..