دستور پخت خورش سیب و آلبالو

پـســران بــمـپـور

banner ads banner ads banner ads banner ads

..
خورش سیب و آلبالو که از خورش‌هایی است که در خراسان تهیه می‌شود و گفته می‌شود ریشه آن به دامغان بازمی‌گردد.

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها