دستور پخت شیرینی کرکی

پـســران بــمـپـور

banner ads banner ads banner ads banner ads

...

«شیرینی کرکی» یا «شیرینی بهشتی» یک نوع شیرینی است که برخی ریشه آن را در اصفهان می‌دانند و در مناسبت‌هایی چون نوروز مصرف بیشتری دارد. 

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها