چطور ارور This copy of Windows is not genuine را در ویندوز ۷ حل کنیم؟

چطور ارور This copy of Windows is not genuine را در ویندوز ۷ حل کنیم؟,وارد استارت منو شوید,cmd,Run as Administrato,SLMGR -REARM,

adyphoto

m.gh.raician.official
چطور ارور This copy of Windows is not genuine را در ویندوز ۷ حل کنیم؟
جایگاه تبلیغاتی سایت روبیکای من
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..