پرتاب موفق نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران توسط سپاه + عکس

این اقدام دستاوردی بزرگ و تحولی نوین در عرصه فضایی برای ایران اسلامی خواهد بود.

پرتاب موفق نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران توسط سپاه + عکس,پرتاب موفق نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران توسط سپاه,پرتاب موفق نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران,پرتاب موفق نخستین ماهواره نظامی,پرتاب نخستین ماهواره نظامی

adyphoto

m.gh.raician.official
پرتاب موفق نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران توسط سپاه + عکس
جایگاه تبلیغاتی سایت روبیکای من
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..