پایان پشتیبانی واتساپ درسیستم عامل سیمین و جاوا

کاربران بعضی از گوشی ها بدون مسنجر واتس آپ ماندند. به گزارش اسپوتنیک با استناد به خبر منتشره در سایت شرکت «واتس آپ»، مسنجر واتس آپ در تعدادی از گوشی ها کار نخواهد کرد. در گوشی هایی

پایان پشتیبانی واتساپ درسیستم عامل سیمین و جاوا,پایان پشتیبانی واتساپ درسیستم عامل سیمین,پایان پشتیبانی واتساپ درسیستم عامل جاوا,سیستم عامل سیمین و جاوا,پشتیبانی واتساپ درسیستم عامل سیمین و جاوا,واتساپ درسیستم عامل سیمین و جاوا,سیستم عامل سیمین,واتساپ,واتساپ درسیستم عامل سیمین,واتساپ درسیستم عامل جاوا,

adyphoto

m.gh.raician.official
پایان پشتیبانی واتساپ درسیستم عامل سیمین و جاوا
جایگاه تبلیغاتی سایت روبیکای من
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..