نگاهی به بمپور باستانی؛ قلب تپنده بلوچستان +عکس

بمپور یکی از شهرهای حوزه بلوچستان و دارای آب وهوای گرم و نسبتا مرطوب است. این شهر دارای تابستانی طولانی بوده و میانگین دمای آن در این فصل، به بیش از 40 درجه سانتی گراد می رسد. بمپور از لحاظ تاریخی

نگاهی به بمپور باستانی؛ قلب تپنده بلوچستان +عکس,قلعه بمپور,باغ خالصه بمپور,شهرستان بمپور,بمپورزمین,بمپوری,آثارباستانی بمپور

adyphoto

m.gh.raician.official
نگاهی به بمپور باستانی؛ قلب تپنده بلوچستان +عکس
جایگاه تبلیغاتی سایت روبیکای من
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..