معماهای سخت و جالب که ذهن شما را درگیر می کنند + جواب

1-معمای سخت استخر آب : یه استخر داریم که هر روز ۲ برابر روز قبل آب میریزند داخلش؛ مثلا اگه امروز ۱ لیتر میریزند فردا ۲ لیتر و پس فردا ۴ لیتر و روز بعد ۸ لیتر و به همین ترتیب ۱۶ ، ۳۲ لیتر در روزهای

معماهای سخت و جالب که ذهن شما را درگیر می کنند + جواب,معماهای سخت و جالب که ذهن شما را درگیر می کنند,معماهای سخت و جالب,معماهای سخت,معماهای جالب,معماهای سخت که ذهن شما را درگیر می کنند,معما

adyphoto

m.gh.raician.official
معماهای سخت و جالب که ذهن شما را درگیر می کنند + جواب
جایگاه تبلیغاتی سایت روبیکای من
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..