در سال ۲۰۱۸ چه کلماتی بیشتر در گوگل جستجو شدند؟

اگر به بیشترین کلمات سرچ شده در این فهرست نگاهی بیاندازیم متوجه می‌شویم سال 2018 سال مرگ افراد مشهور بود. نام "Avicii"، موسیقیدان مطرح و جوان سوئدی که در آوریل امسال درگذشت دومین کلمه پر جستجو در سال

در سال ۲۰۱۸ چه کلماتی بیشتر در گوگل جستجو شدند؟,World Cup,Hurricane Florence,Tristan Thompson,Black Panther,Sylvester Stallone,How to vote

adyphoto

m.gh.raician.official
در سال ۲۰۱۸ چه کلماتی بیشتر در گوگل جستجو شدند؟
جایگاه تبلیغاتی سایت روبیکای من
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..