اس ام اس جدید شب قدر

اس ام اس جدید شب قدرشب قدر آمده تا ساکنِ میخانه شویمبه جز اربابِ خرد با همه بیگانه شویمتا سحر ناله ی الغوث و دعا سر بدهیمکاینچنین عاشق و دلداده یِ دیوانه شویمشب قدر است تقدیرش بدانم مدبر اوست تدب

اس ام اس جدید شب قدر,اس ام اس مناسبتی,جملات عارفانه,مناجات و دعا,

adyphoto

m.gh.raician.official
اس ام اس جدید شب قدر
جایگاه تبلیغاتی سایت روبیکای من
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..